Логотип ALG Legal

Legal services for your business in Poland

BusinessAdvisers/ALG Legal to jedna z wiodących firm prawniczych na Białorusi i w Polsce świadcząca usługi dla firm z branży IT z Białorusi i Ukrainy działających w Polsce.

Umieszczona w międzynarodowych rankingach IFLR1000, The Legal500 jako rekomendowana w dziedzinie finansowania projektowego, obsługi transakcji M&A.

Polska

6-ta gospodarka Unii Europejskiej
Intensywny wzrost gospodarczy na poziomie 3-6% w skali roku w ciągu
ostatnich 15 lat
Rozwinięty sektor IT
Specjalny program oferujący pomoc w przeniesieniu firm IT (PolandBusinessHarbor)

Studia Right
cogniteq
intexsoft
ALG Legal jest polskim biurem białoruskiej firmy prawniczej BusinessAdvisers

Umowy M&A w Polsce

Obsługa i organizacja procesu pozyskiwania inwestorów w Polsce

Świadczenie usług związanych z
działalnością firmy IT w Polsce po rejestracji

Wsparcie w korzystaniu z ulgi IP Box

Sporządzanie projektów umów

Doradztwo podatkowe

Pomoc w otwieraniu konto bankowych, pomoc w załatwianiu formalności związanych z zatrudnieniem

Rejestracja firm w Polsce

Kompleksowa pomoc prawna
w relokacji do Polski

Podstawowe
specjalności

GDPR (RODO)

Prawo umów

Prawo pracy

Prawo korporacyjne

Doradztwo

Usługi

Doradztwo w zakresie ogólnych zasad prowadzenia biznesu w Polsce

Doradztwo w zakresie prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności w Polsce. Warunki uzyskania licencji na określone rodzaje działalności w Polsce

Doradztwo związane z rejestracją firm/otwieraniem rachunków bankowych w Polsce

Doradztwo w sprawie przestrzegania warunków uzyskania w Polsce licencji na różne rodzaje działalności

Udzielanie pomocy w procesie rejestracji w Polsce firm w różnych formach organizacyjno-prawnych

Załatwianie formalności związanych z pozyskaniem inwestycji dla startupów/firm IT: przygotowanie kompletu dokumentów, sprzedaż udziałów w spółce, wejście kapitałowe (SPA), pożyczka konwertowana (convertible note), umowa opcji sprzedaży/kupna (put/call option agreement)

Pomoc w procesie rejestracji indywidualnego przedsiębiorcy

Prowadzenie Legal/Vendor due diligence w celu potwierdzenia wymagań Funduszy i następnej rejestracji IP/IT w celu pozyskania inwestycji z funduszy, prowadzenie negocjacji z Funduszami (VC)

Załatwianie formalności związanych z przeniesieniem praw do udziałów w spółce, sprzedaż udziałów/zmiana właściciela, umowy M&A

Doradztwo w zakresie prawa pracy. Pomoc w prawidłowym wyborze rodzaju umowy z konkretnymi pracownikami

Doradztwo w sprawach zatrudnienia cudzoziemców

Opracowanie dokumentacji związanej z ochroną informacji poufnych dotyczących pracodawcy: regulamin, umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Sporządzanie innych aktów wewnętrznych pracodawcy

Sporządzanie wzorów różnych umów o pracę

Doradztwo prawne w sprawach zatrudnienia

Praca zdalna

Sporządzanie różnego rodzajów umów i kontraktów związanych z projektowaniem oprogramowania, korzystaniem z rezultatów działalności intelektualnej, przeniesieniem praw do rezultatów działalności intelektualnej, formalności związane z uzyskaniem praw IP/IT.

Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego schematu umów w prowadzeniu działalności gospodarczej
w Polsce

Pomoc prawna w formalnościach, związanych z procesem pozyskiwania inwestorów poprzez programy grantów, funduszy inwestycyjnych i funduszy venture capital (Invest/VC)

Doradztwo prawne w zakresie
ochrony danych osobowych (w tym GDPR (RODO), CCPA)

Przeprowadzanie audytu działalności firmy/produktu pod kątem zgodności z wymaganiami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych

Prowadzenie szkoleń pracowników firmy, mających dostęp do danych osobowych

Sporządzanie wymaganej przez prawo dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

Kontakt
+48 666 558 140
info@adviserspoland.pl
rozhkova@adviserspoland.pl
ALG LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. DOMANIEWSKA, nr 17/19, lok. 133, miejsc. WARSZAWA, kod 02-672,
poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000913167
NIP 5213935094
REGON: 389559390

We use cookies on our website to ensure and improve its functionality and performance.
The optional statistical cookies help us analyse the traffic of our website and understand how visitors use it. To learn more please see our Privacy Policy for details.
Accept all cookies
Cookie settings
Cookie settings
Strictly necessary cookies
These cookies are required for the correct operation of our website, ensure its security and make the website usable, including enabling users to visit and navigate it. Strictly necessary cookies enable us to provide the visitors with the service they have requested. Our website cannot function properly without these cookies.
Statistical cookies
Disabled
By using these cookies, we are able to understand how visitors interact our website, to measure the effectiveness of itscontent. This allows us to learn what pages of our website are more and less interesting and to improve our website and its content.
© 2023 ALG Legal
Zamów subskrypcję przydatnych materiałów

rozhkova@algl.legal
info@algl.legal
+48 666 558 140

Numer KRS: 0000913167
NIP 5213935094
REGON: 389559390